Warunki przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych w iqcolors.com

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Firmy IQ Colors Magdalena Jankowska, z siedzibą Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 8961381013 oraz IQ Colors Tadeusz Droszczak, z siedzibą Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP 9141164599 (dalej tylko „IQ Colors“) zobowiązują się chronić udostępnione dane osobowe.

Prosimy, przeczytaj Zasady przetwarzania danych osobowych w IQ Colors, żeby poznać, jakimi regułami kierujemy się przy zapewnianiu poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Aktualizujemy zasady ochrony danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego niekiedy dochodzi do zmian w zasadach. Zalecamy - odwiedzaj tę stronę i upewniaj się, że zawsze posiadasz aktualne informacje o jej zawartości.

Zobowiązujemy się podjąć wszelkie działania zapobiegające nadużywaniu danych osobowych, które nam powierzasz. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w przypadku, że posiadamy uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

Podstawowe pojęcia i informacje

Dane osobowe i podmiot danych

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, której dane dotyczą. Dane osobowe to jakakolwiek informacja, która, przy podjęciu należytego wysiłku, umożliwi identyfikację osoby. W związku z tym danymi osobowymi jest jakakolwiek informacja, która może być do podmiotu przypisana. Szczególne kategorie danych osobowych - to nowa nomenklatura wrażliwych danych osobowych.

Jakie przepisy prawa regulują przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych jest regulowane głównie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w obszarze przetwarzania danych osobowych i o swobodnym przemieszczaniu tych danych oraz o dyrektywie 95/46/ES (ogólna regulacja dotycząca danych osobowych), (dalej tylko pod angielskim skrótem “GDPR”). Krajowe przepisy mogą w niektórych, dozwolonych przez GDPR przypadkach, stanowić inaczej. Przepisy te reguluje ustawa Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Administrator danych osobowych

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która stanowi cele i narzędzia przetwarzania danych osobowych i jest prymarnie odpowiedzialna za ich przetwarzanie. Jeżeli w tych zasadach lub w warunkach korzystania z danej usługi nie zostało stwierdzone inaczej, administratorem jest IQ Colors.

Edytor danych osobowych

Edytorem jest osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie wytycznych administratora przetwarza dla administratora dane osobowe.

Czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko na niezbędny czas i archiwizujemy zgodnie z prawnymi terminami, które nakładają przepisy.

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy lub innego tytułu prawnego, który umożliwia nam przetwarzanie twoich danych osobowych. Znaczy to, że wprowadziliśmy rygorystyczne zasady wewnętrzne, które monitorują legalność przechowywania danych osobowych i to, że nie przechowujemy ich dłużej, niż pozwala prawo. Po zakończeniu prawnego powodu przechowywania, wymazujemy odpowiednie dane osobowe.

Dane osobowe, które przetwarzamy za twoją zgodą, przechowujemy tylko do spełnienia celu, dla którego została wyrażona zgoda na przetwarzanie.

Dlaczego i jakie dane osobowe przetwarzamy

Zapewniamy sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego do kilku krajów. Niektóre z twoich danych osobowych są niezbędne w celu doręczenia produktów. Dostępu do innych danych osobowych nie musisz nam udzielać, nie są konieczne do realizacji twojego zamówienia. Jeżeli jednak zdecydujesz się je nam udostępnić, możemy zapewnić ci więcej niż standardową usługę.

Poza wyżej wymienionym przeznaczeniem, inne dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie jeżeli sama/sam, dobrowolnie je udostępnisz.

Doręczenie zamówienia i obsługa klienta

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • NIP
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Szczegóły zamówienia i historia zamówień

W tym przypadku pojawia się ustawowy obowiązek archiwizowania powiązanych dokumentów (zamówienia i faktury) jako dokumentów podatkowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Wyświetlanie reklam

 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Historia zamówień
 • Informacje o ruchu na naszych stronach internetowych (czas wizyty, miejsce wejścia, odwiedzone strony, wyświetlone linki, aktywność na stronach)
 • Typ urządzenia użytkownika, informacje o rozdzielczości ekranu
 • Przeglądarka

Dane osobowe, które przetwarzamy za Twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie do czasu spełnienia celów, dla których zgoda została udzielona, maksymalnie do 3 lat.

Wysyłanie e-mailów

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Historia zamówień
 • Informacje o interakcji z otrzymanymi e-mailami (przeczytanie/nieprzeczytanie, przekierowanie do wymienionych ofert)
 • Informacje o wyświetlonych produktach
 • Dane o produktach pozostawionych w koszyku

Dane osobowe, które przetwarzamy za twoją zgodą, przechowujemy wyłącznie do czasu spełnienia celów, dla których zgoda została udzielona, maksymalnie do 3 lat.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe, które otrzymujemy od ciebie, mogą być przetwarzane przez zewnętrznych współpracowników IQ Colors oraz dostawców. Chodzi przede wszystkim o przewoźników, bramki płatnicze, IT oraz usługi marketingowe itp. Podmioty, które z nami współpracują, wybieramy starannie na podstawie gwarancji, którymi zabezpieczają techniczną i organizacyjną ochronę danych osobowych, które im przekazujemy. Dane osobowe mogą dla IQ Colors przetwarzać jedynie instytucje przetwarzające, wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych.

W tym sensie IQ Colors może przekazywać dane osobowe następującym instytucjom przetwarzającym dane osobowe

 • IQ Colors Magdalena Jankowska, NIP 8961381013, ul. Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
 • IQ Colors Tadeusz Droszczak, NIP 9141164599, ul. Staszica 2A/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
 • Grupa Znatury Sp z o.o.,KRS 0000347353, REGON 241472991, NIP 2220872890, ul. Bogucicka 7, 40-226 Katowice, Polska
 • Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
 • Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
 • GitHub
 • Zapier

W IQ Colors dysponujemy znaczną ilością danych osobowych. W celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, dostępności i realizacji niektórych usług, niektóre dane mogące mieć charakter danych osobowych przekazujemy poza terytorium Polski. Proces ten odbywa się w zgodzie z przepisami prawa i w każdym przypadku zapewniona jest ochrona twoich danych osobowych. Mowa o usługach chmury (miejsce przechowywania danych) dostawców w innych krajach UE i USA.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w twoim urządzeniu w momencie, gdy rozpoczniesz korzystanie z tych stron. Służą one do zapamiętania twoich preferencji i działań, które na nich przeprowadziłeś (np. dane logowania, język, wielkość czcionki i inne preferencje wyświetlania). Tych danych w określonym czasie nie musisz ponownie wprowadzać.

Cookies i inne technologie śledzące mogą być na naszych stronach wykorzystywane w różny sposób, np. w celu poprawnego działania strony internetowej, analizy odwiedzin lub w celach reklamowych. Z cookies i innych technologii śledzących korzystamy przede wszystkim po to, by nasze usługi były coraz bardziej efektywne.

Jeśli nie wyrazisz zgody na zapisywanie niektórych cookies, może dojść do ograniczenia funkcjonalności lub możliwości korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Twoje prawa

Twoje dane osobowe przetwarzamy transparentnie, prawidłowo i w zgodzie z przepisami prawa. Masz również prawo w każdej chwili zwrócić się do nas, w celu uzyskania informacji o procesie przetwarzania twoich danych osobowych lub w celu skorzystania z poniższych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych, które przetwarza IQ Colors.

Prawo do zmiany danych osobowych

Jeśli uważasz, że twoje dane osobowe, które przetwarzamy są niedokładne lub niepełne, masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o ich aktualizację lub uzupełnienie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie i prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

W każdej chwili możemy zaprzestać przetwarzania twoich danych osobowych. Wystarczy, że cofniesz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Możesz również skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. W takim przypadku usuniemy wszystkie twoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy przetwarzanie danych osobowych ma związek z obowiązkami wynikającymi z prawa lub z powodu naszych uzasadnionych potrzeb.

Prawo do przeniesienia danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartej umowy lub zgody, której nam udzieliłeś, masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych, tzn. prawo zyskać swoje dane osobowe od IQ Colors i przekazać je innemu podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe.

Prawo do zgłoszenia skargi w instytucji nadzorczej

Jeśli uważasz, że przy przetwarzaniu twoich danych osobowych doszło do naruszenia zasad ochrony danych osobowych, masz prawo zgłosić skargę w instytucji nadzorczej (Urząd ochrony danych osobowych).